Archived: Teraskonstruktsioonid. Nõuded ehitusprojektile, tootejoonistele, valmistamisele, paigaldamisele. Näited vigadest

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded

Teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1

Teraskonstruktsioonide tootmisohje

Kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis

 

Teraskonstruktsioonide valmistamine

Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2

Ehitamisklass

Korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass

Ehitushälvete klass

 

Kvaliteedidokumendid

Kvaliteediplaan

Keevitustöödeplaan

 

Keevitustööde tehnoloogia

Keeviste ettevalmistamine

Pindade ettevalmistus. Korrosioonikaitse

Keevitamise protsess

Ehituskonstruktsioonid, terastorud, raudbetoonkonstruktsioonid

Keevituse kvaliteedinõuded metallide keevitamisel

Keevitustööde EVS-EN ISO 5817:2014 “Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi”

 

Keevitajate pädevus

Keevitajad

Keevituspersonal

Keevitustööde koordinaator, tema kohustused

 

Keeviste visuaalne kontroll

Keeviste NTD kontroll ja teised kontrolli meetodid ja võimalused

Poltliited, ankrupoldid ja nende vastavuse tõendamine

Teraskonstruktsioonide poltliidete komplekt ja komplektsus

 

Korrosioonitõrje

Keskkonnaklass ja keskkonnaklassile vastavad korrosioonikaitse nõuded

Tsingitud teraskonstruktsioonid

Terase kuumtsinkimine

Terasele tsingi termiline pihustamine

Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega

 

Enim levinud vead töös

Projekteerimisvead

Keevitusvead

Pindade ettevalmistusvead

Korrosioonikaitsevead

Teraspindade korrosioonikitse parandamine

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevatest nõuetest, teab teraskonstruktsioonide valmistamisel EVS-EN 1090-2 tulenevatest tehnilistest nõuetest, oskab koostada kvaliteedidokumente, sh. kvaliteediplaani ja keevitustöödeplaani, oskab järgida keevitustööde tehnoloogiaid ja teostada keeviste visuaalset kontrolli, oskab teha keskkonnaklassile vastavat korrosioonikaitset, oskab vältida enim levinuid vigu töös

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

+ km

6,7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks