Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika energiatõhususe tagamiseks

Eesmärk: 

Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivne koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi

 

Lühikirjeldus: 

Anda ülevaade tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust. Nii sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame süsteemide valiku kriteeriume ja sagedasemaid möödalaskmisi juhtimisel ning eri süsteemide koostööl. Nõuded vastavalt uutele standarditele ja ka sellest mis on reaaliseeritavad soovitused Covid19 tõttu

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima

Uuemad tandardid ja määrused (2020)

Hooneautomaatika võimalused

Sisekliima nõuded, sellest millest ei saa taganeda

 

Erinevad lahendused ja skeemid

Ventilatsioonilahendused

Sooja- ning külmavarustus

Komplektsed lahendused eri distsipliinide liitmisel

 

Mõõtmine ja energiatarbimise analüüs

EC direktiivide tulevikunõuded

 

Juhtimine ja optimeerimine

Eraldi EVS EN 15232-ga ja RKAS.ee parima praktikaga seoses

 

Tehnilistest lahendused

Haldajale ja omanikule

 

Vead ja puudused automaatsüsteemide teostamisel

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

05.11.2020
205.00  185.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks