Archived: Tehnosüsteemid ja nende valik energiatõhususe tagamiseks

Eesmärk:

anda teadmisi tänapäevastest tehnosüsteemidest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele, liginullenergiahoone kavandamisest, taastuvenergia kasutamisest jms.

Lühikirjeldus:

tutvustatakse liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas seda mõjutavad seda tehnosüsteemid. Erinevat tüüpi energiamärgised. Hoone energiatõhusust iseloomustavad näitajad: energiatõhususarv, kaalutud energiaerikasutus ja nn energiaklass. Erinevate tehnosüsteemide mõju energiatõhususarvule. Miks erineb arvutuslik energiamärgis tegelike tarbimiste alusel saadud märgisest. Tüüpiline kasutus. Taastuvenergia lahendused ja nende mõju energiatõhususarvule

 

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded ja standardid. Energiatõhusarv (ETA) ja selle kujunemine

Miinimumnõuded

Tüüpiline (standard-) kasutus

ETA ja KEK (kaalutud energiaerikasutus)

Tehnosüsteemide osakaal ETA-s

 

Kütte mõju energiatõhususele

Ventilatsiooni mõju energiatõhususele

Jahutuse mõju energiatõhususele

Valgustuse ja seadmete mõju ETA-le

 

Praktilised soovitused õige tehnosüsteemi valikul

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab nõuetest ja standartidest tehnosüsteemide projekteerimisel, oskab kujundada projektis energiatõhusarvu (ETA), kaalutud energiaerikasutust ja määrata energiaklasse, oskab valida ja projekteerida erinevaid tehnosüsteeme hoone energiatõhususe tagamiseks, teab kütte, ventilatsiooni, jahutuse ning valgustuse ja seadmete mõjust energiatõhususele, oskab valida taastuvenergia lahendusi, oskab vältida teatavaid vigu projekteerimisel

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses