Teetööde dokumenteerimise kord. Praktilised näited

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teetööde dokumenteerimist, dokumenteerimisel kasutatavat ehitustarkvara ning järelevalve roll dokumenteerimise juures

 

KOOLITUSE KAVA

 

Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri

Dokumenteerimine vastavalt lepingutele

enne ehitust

ehituse ajal ja ka järgselt

Tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoimingud ning nende dokumenteerimine

 

Dokumenteerimisel kasutatav ehitustarkvara

 

Tööde vastuvõtmine ja akteerimine

Täiendav järelevalve poolne dokumenteerimine

Ajutise liikluskorralduse dokumenteerimine

 

Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis

Näited praktikast

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
✓ Teab riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskirju
✓ Oskab dokumenteerida erinevate etappide töid vastavalt lepingutele
✓ Oskab teostada tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoiminguid
✓ Oskab kasutada ehitustarkvara dokumenteerimisel
✓ Oskab töid vastu võtta ja akteerida
✓ Oskab teostada teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja kõrvaldada puudusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kkoolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

08.03.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks