Archived: Teekonstruktsiooni projekteerimine. Geotehniline ja katendiarvutus

Lühikirjeldus: 

Koolitusel käsitletakse teedega seotud geotehniliste arvutuste tegemist, selleks vajalikke lähteandmeid ning nende saamist, erinevaid praktilisi näiteid. Lisaks käsitletakse seda, kuidas vastavalt ESTAL 20.12.19 kirjale oleks võimalik üleminekuaja jooksul projekteerida tee konstruktsioone kasutades Soome juhendit selliselt, et välditud oleks filtratsioonimooduli kohta esitatavad nõuded

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tee geotehnilise ja katendiarvutuse erisused

lähteandmed ja nende saamine

 

Erinevad arvutusnäited

Vajaminevad andmed arvutuste tegemiseks

 

ESTAL 20.12.19. Ülemineku aeg

Muldkeha ja katendi konstrueerimine ilma filtratsioonimooduli nõudeta (võttes aluseks Soome juhise)

 

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab teha teedega seotud geotehnilise ja katendiarvutust, oskab rakendada erinevaid arvutusnäiteid, oskab projekteerida tee konstruktsioone üleminekuaja jooksul, teab filtratsioonimooduli kohta esitatavaid nõudeid, oskab konstrueerida muldkeha ja katendit ning vältida oma töös teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

175.00  + km

6,7 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses