Archived: Kvaliteedi tagamine teede- ja sildade ehitamisel. Praktilised soovitused

Sihtrühm: 

Projekteerijad, ehitajad, objektijuhid, eksperdid, omanikujärelevalve

 

Lektor:

Vaabo Annus, volitatud teedeinsener tase 8, töökogemusega TTÜ ja TKTK lektorina, Taalri Varahaldus AS

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kvaliteedinõuded. Teooria ja praktika

Kvaliteedi tagamise plaan

Reeglid teede- ja sildade kvaliteedi tagamise plaani koostamisel

Kvaliteedi tagamise plaani jälgimine ja võimalikud takistused

 

Kvaliteeti mõjutavad vead

Teede- ja sildade projektides esinevad vead

Millistele lahendustele pöörata erilist tähelepanu?

 

Rajatiste vai- ja plaatvundamentide ehitusel ilmnenud vead

Sildade sammaste ja pealisehituse rajamisel sagedasemad vead

 

Kuidas hoiduda vigadest sildade ehitusel

Kuidas parandada tehtud vigu sildade ehitusel

 

Teadmiste testimine 
 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 17.10.2019

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses