Archived: Tark ventilatsioon. Maja automaatika terviklahendus

Projektijuht

Robert Juhanson

+372 5197 6703

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

mitteeluhoonete automaatika, tehnosüsteemide s.h. ventilatsiooni juhtimise lahendused – eeldused, nõuded, standardid, realiseeritavus. 2020-21 EU tulevik. Näited praktikast

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hooneautomaatika (BACS)

EVS 15232 tõlgendused

Energiatõhususe klassid

 

Eri tehnosüsteemide koostöö. Targad lahendused

Ventilatsioon ja jahutuse ühildatavus

Sideprotokollid

Välisühendused

“Pilved”

 

“Parima praktika” nõuded

Hoolduse võimalused. Optimaalne realiseerimise distants

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses

Projektijuht

Robert Juhanson

+372 5197 6703

Or log in to access your purchased courses