Archived: Tallinna tüüpkatendid. Uuendatud ja täiendatud juhendmaterjal

KOOLITUSE KAVA

 

Tallinna teekatendite olukorra analüüs

Teekatendite tüüplahendused. Kohaldamisala

 

Liiklussagedus ja koormussagedus

Normteljekoormused ja siirdetegurid

 

Tänavate ja teede koormusklassid ja tüüpkatendid

Tüüpkonstruktsioonide üleminekud

Teekatendi konstruktsiooniliste kihtide kandevõime

 

Materjalide elastsusmoodulid

Muldkeha aluspinnased ja täitematerjalid

Killustikalus

Asfaltbetoonsegud ja täitematerjalid

Tsementbetoonkatend ja täitematerjalid

 

Tüüpkatendite juhendi kasutamine

 

Edasised arengud: InfaBIM, tehnovõrkude andmehaldus

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

6,4 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses