Archived: Sprinklersüsteemid. Projekteerimine ja ehitus (EVS 12845/2015)

Koolituse sihtrühm: projekteerijad, ehitusjuhid, järelevalve teostajad, ehituseksperdid, kutsetunnistuste pikendamise taotlejad

KOOLITUSE KAVA

Seadusandlus. Normatiivne baas

Sprinklersüsteemi projekteerimine ja ehitus

Sprinklerpead, nende liigitus ja tähistamine

Tööpõhimõte ja tüübid

Sprinkleripeade vahekaugused ja asetus

Ohuklassid

Hüdraulilise projekteerimise kriteeriumid

Juhtsõlmed. Tööpõhimõte ning ehitus

Süsteemi veevarustus. Pumplad ja pumbad

Süsteemi monitoorimine. Häire edastamine

Alarmide tähtsuse kvalifikatsioon

Kontrollitavad funktsioonid. Seadmete kontroll

Süsteemi üleandmise protseduurid

Hooldustoimingud. Ettevaatusabinõud hooldustöödel

Teadmiste testimine

*Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda

Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada tema isikukoodi!

Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, 8,8 TP.

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses