Archived: Veebiseminar – Soojussõlmede kaasaegsed lahendused. Nõuded EJKÜ 2019 aasta juhendmaterjali järgi

Lühikirjeldus: 

Tutvustame uuemaid trende, võimalusi ja normatiive mida tegelikkuses rakendada, s.h soojussõlme komplektset dimensioneerimist. Ka leiavad kajastust enimlevinud vead ja arusaamatused ehitusprotsessis.

Koolitus sisaldab soojussõlme dimensioneerimise ja seadmete valiku arvutusprogrammi (eesti-, inglise-, ja venekeelsena) tutvustust. Programmi annab kasutamiseks Eesti Termotehnika AS eeldusel et selle kasutajail on ka tegelik kompetents ja vajadus sellise projekteerimistööriista järele. Võimalus on saada see tasuta. Programmi, kasutavad põhimõtteliselt (kõll omale kohendatud viisil) kolm Eesti peamist soojussõlmede valmistajat ja paljud projekteerijaid

 

KOOLITUSE KAVA

 

Soojussõlmed. Normid ja nõuded

Uued EJKÜ juhendmaterialid 2019.a.: valik, dimensioneerimine ja projekteerimine

Normid. Soovitused. Standardid. Vastavused

 

Soojussõlme põhitüübid

Uut soovitustel seadmete mõistlikuks valikuks

Soojusvahetite ja armatuuri valiku põhimõtted ja enimlevinud vead

 

Uut dimensioneerimisel

Erisused vastavalt soojusvõrkude tehniliste tingimuste variantidele

 

Rõhuregulaatorid, Hüdraulise arvutuse põhimõtted

Põhikomponendid (soojusvahetid, reguleerventiilid, rõhuregulaatorid, pumbad jms). Reguleerimine

 

Uut soojussõlmede projekteerimisel ja arvutamisel

(tarkvara tutvustus koos arvutusnäidetega)

 

Uute EKVÜ juhendmaterialide poolt soovitatavad parameetrid ja nende mõju lõpptulemusele

Reguleerimine, kaughaldus ja mõõtetehniksuute juhendmaterialide ja EU suuniste valguses

Energiatõhususe tagamise erisused, soojuspumpade ühendamise jms

 

Soojussõlme energiakalkulatsioon energiatõhususe nõuete tagamiseks

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 18.03.2021

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab uutest EJKÜ 2019.a. juhendmaterjalidest, soojussõlmede nõuetest ja standarditest, oskab valida soojussõlmede õigeid seadmeid ja põhikomponente, teab dimensioneerimisest ning oskab rakendada teadmisi, oskab soojussõlmeid projekteerida ja arvutada, arvestades uusi EJKÜ juhendmaterjale, oskab teha soojussõlmede energiakalkulatsiooni energiatõhususe nõuete tagamiseks, oskab vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses