Archived: Soojussõlmede kaasaegsed lahendused. Uued nõuded EJKÜ 2019 aasta juhendmaterjali järgi

Lühikirjeldus: 

Koolitus sisaldab arvutusprogrammi (eesti-, inglise-, ja venekeelsena) tutvustust koos võimalusega saada see tasuta. Arvutusprogrammi, mida kasutavad omale kohendatud viisil kolm Eesti peamist soojussõlmede valmistajat

 

KOOLITUSE KAVA

 

Soojussõlmed. Normid ja nõuded

Uued EJKÜ juhendmaterialid 2019.a.: valik, dimensioneerimine ja projekteerimine

Normid. Soovitused. Standardid. Vastavused

 

Soojussõlme põhitüübid

Uut soovitustel seadmete mõistlikuks valikuks

Soojusvahetite ja armatuuri valiku põhimõtted ja enimlevinud vead

 

Uut dimensioneerimisel

Erisused vastavalt soojusvõrkude tehniliste tingimuste variantidele

 

Rõhuregulaatorid, Hüdraulise arvutuse põhimõtted

Põhikomponendid (soojusvahetid, reguleerventiilid, rõhuregulaatorid, pumbad jms). Reguleerimine

 

Uut soojussõlmede projekteerimisel ja arvutamisel

(tarkvara tutvustus koos arvutusnäidetega: soovijatel ka „hands on“ võimalus)

 

Uute EKVÜ juhendmaterialide poolt soovitatavad parameetrid ja nende mõju lõpptulemusele

Reguleerimine, kaughaldus ja mõõtetehniksuute juhendmaterialide ja EU suuniste valguses

Energiatõhususe tagamise erisused, soojuspumpade ühendamise jms

 

Soojussõlme energiakalkulatsioon energiatõhususe nõuete tagamiseks

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 11.08.2020

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses