Archived: Veebiseminar – Soojuspumpade projekteerimine. Targad lahendused ja arvutused 2020.a

KOOLITUSE KAVA

 

Uus Riigi Kinnisvara AS juhend “Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020”

Põhimõtted. Energiasäästu ja energiatõhususe erinevused

Energiamärgiste erinevused (ETA ja KEK märgis)

Mis projekti faasis tuleb kaasata energiatõhususspetsialist? Mis on tema ülesanded?

Miks vahel algselt arvutatud energiamärgist ei saavutata?

Automaatika olulisus energiatõhususe saavutamisel

 

Soojuspumbade töö põhimõted

Soojuspumpade praktiline rakendamine Eestis. Ajalugu ja tulevik

Soojuspumbad ja nende liigitus

Soojuspumba tööpõhimõte

Soojuspumba süsteemi elemendid

Primaar pool

Sekundaar pool

 

Soojuspumba süsteemi projekteerimise reeglid

Soojuspumba süsteemi projekteerimise põhimõtted

Valiku kuldsed reeglid

Dimensioneerimine

Küttesüsteemi valik

Soojusallika õige valik

Töö põhimõte

Dimensioneerimine

 

Arvutamise kord

Hoone, soojuspumba ja primaar poole arvutamine (näide)

Soojuspumba primaar poole arvutamine (näide)

Maakollektori suurus

Hüdraulika

Soojuspumba võimsuse arvutus

 

Tasuvusarvutus

Energiaarvutus

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab uue Riigi Kinnisvara AS-i 2020.a. juhendi põhimõtteid, teab soojuspumba liigitust ja selle tööpõhimõtteid, oskab projekteerida soojuspumba süsteeme, oskab valida õigeid küttesüsteeme ja soojusallikat, arvutab hoone soojuspumpa ja primaar poolt  (sh. maakollektori suurust, hüdraulikat jne), teeb tasuvus- ja energiaarvutust ja oskab vältida arvutusel teatavaid vigu    

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses