Soojuspumba küttesüsteemide projekteerimine. Targad lahendused ja arvutused 2021.a – 2-päevane koolitus.

Lühikirjeldus: 

Energiasääst ja energiatõhusus

ETA ja KEK

Soojuspumpade ajalugu ja tööpõhimõte

Primaar ja sekundaar poole võimalused

Mida panna tähele kui valida soojusallikaks soojuspump

Kuidas ehitada küttesüsteem

Kuidas planeerida ja ehitada primaar pool

Maakontuuri hüdrauliline arvutus ja sobivus soojuspumbaga

Palju maksab COP

Soojuspumba küttesüsteemi valimise näide

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tehnilised soovitused hoonete rajamisel

Põhimõtted. Energiasäästu ja energiatõhususe erinevused

Energiamärgiste erinevused (ETA ja KEK märgis)

Mis projekti faasis tuleb kaasata energiatõhususspetsialist? Mis on tema ülesanded?

Miks vahel algselt arvutatud energiamärgist ei saavutata?

Automaatika olulisus energiatõhususe saavutamisel

 

Soojuspumpade töö põhimõtted

Soojuspumpade praktiline rakendamine Eestis. Ajalugu ja tulevik

Soojuspumbad ja nende liigitus

Soojuspumba tööpõhimõte

Soojuspumba süsteemi elemendid

Primaar pool

Sekundaar pool

 

Soojuspumba süsteemi projekteerimise reeglid

Soojuspumba süsteemi projekteerimise põhimõtted

Valikud:

Soojuspumba võimsuse valik

Õhk/vesi soojuspump

Maa/vesi soojuspump

Sekundaar poole valik. Küttesüsteem

Primaar poole valik

 Maa/vesi soojuspumba maapinna arvutus

 

Arvutused:

Maakontuuri hüdrauliline arvutamine/ kontroll

Palju maksab COP

 

Soojuspumba küttesüsteemi valimine (näide)

Tasuvusarvutus, Energiaarvutus

Hoone küttekoormus ja soojustarbimine

Soojuspumba valik

Õhk/vesi soojuspump

Maa/vesi soojuspump

Maakontuuri valik

Küttesüsteemi valik

 

Teadmiste testimine

 

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks