Archived: Sisekliima tagamise süsteemide müra. Müra tekke peamised põhjused, levik ja mida teha müra vähendamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

Eesmärk:

anda teadmisi müra olemusest, kuidas tehnosüsteemides müra tekib ja levib, kuidas mürataset hinnatakse, mida teha müraprobleemide ennetamiseks ja leevendamiseks, millest lähtuda seadmete valikul jne

Lühikirjeldus:

loengus selgitatakse mis vahe on müravõimsusel ja -rõhul, kuidas levib müra tehnosüsteemis ja ruumis, mida tähendab dBA, NR ja NC, jagatakse kogemusi ja antakse soovitusi müraprobleemide lahendamisel, tutvustatakse müra levikut ja sumbuvust ventilatsioonisüsteemides, tehakse näide fancoili valikuks lähtudes mürakriteeriumist

 

KOOLITUSE KAVA

 

Müra olemus

Mida tähendab ja milleks kasutatakse oktaavsagedusribasid ja nende keskväärtusi

Inimkõrva kuulmise iseärasused

Mida tähendab dBA ja miks seda sageli kasutatakse

Mida tähendab NR ja NC. Millal neid kasutatakse

 

Helivõimsus ja -rõhk. Nende erinevus

Millal tuleb lähtuda helivõimsusest, millal -rõhust

 

Müra tekke põhjused ja millest see sõltub

Seadmed

Õhukanalid ja põlved

Reguleerklapid

Lõppelemendid

 

Müra levik ja sumbuvus ventilatsioonisüsteemis

Õhukanalid ja nende komponendid

Mürasummutid

Ruum ja selle sumbuvus

 

Müra leviku leevendamise abinõud ja soovitused

Näited

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, oskab kasutada oktaavsagedusriba ja nende keskväärtusi, oskab tõlgendada ja rakendada selliseid termineid nagu: dBA, NR ja NC, oskab eristuda helivõimsust ja -rõhku ning teab millal tuleb lähtuda helivõimsusest, millal -rõhust, oskab leida müra tekke põhjusi ja teab millest see sõltub, teab müra levikust ja sumbuvusest, oskab müra leviku leevendada

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

5,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks