Archived: Rippkonstruktsioonide arvutus. Ehituskonstruktsioonide FEM ja BIM mudelite koostamine ja kasutamine

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Seminari käigus tutvustatakse rippkonstruktsioonide tüüpidega, nende arvutustega, võrreldes erinevusi tavaliste ehituskonstruktsioonidega.
Antakse ülevaade ehituskonstruktsioonide FEM mudelite koostamisest. Mida jälgida FEM mudelite koostamisel, kuidas tõlgendada saadud tulemusi. Täiendavad võimalused FEM tarkvaras, mida kasutada dimensioneerimisel. Autodesk Robot Structural Analysis’i baasil.
Antakse ülevaade ehituskonstruktsioonide BIM mudelite koostamisest. Mida jälgida BIM mudelite koostamisel. BIM mudeli info ja parameetrite kasutamine. RKAS nõuetele vastava mudeli koostamine. Teraskonstruktsioonide BIM mudeli koostamine Revit’i ja Advance Steel’i baasil

 

KOOLITUSE KAVA

 

Rippkonstruktsioonide idee

Rippkonstruktsioonide skeemid

Rippkonstruktsioonide arvutusmeetodid

 

Ideed FEM mudeli koostamiseks ja kasutamiseks

FEM mudeli arvutustulemuste tõlgendamine ja kasutamine

FEM tarkvara täiendavad võimalused dimensioneerimisel

Arvutustulemusi mõjutavad omadused

Kasutatav tarkvara “Autodesk Robot Structural Analysis”

 

BIM mudeli idee inseneritegevusel

BIM objekti parameetrite tüübid, nende kasutamine “Family”tes ja spetsifikatsioonides

Jooniste ja info esitamine BIM mudelist

RKAS nõuetele vastava mudeli koostamine

BIM mudeli suhtlus teiste BIM mudelitega

 

Teraskonstruktsioonide BIM mudeli koostamine

Teraskonstruktsioonide BIM mudeli töö- ja tootejooniste genereerimine

Ifc mudelis oleva info kasutamine

Kasutatav tarkvara “Autodesk Revit” ja “Autodesk Advance Steel”

 

Inseneritegevuse BIM mudeli kasutamise praktiline kogemus

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames: teab rippkonstruktsioonide tüüpe ja oskab neid arvutada. Teab peamiseid skeeme, oskab koostada FEM muudeleid, arvestades erinevate ehituskonstruktsioonide erisusi, dimensioneerimisel oskab kasutada täiendavaid võimalusi FEM tarkvaras, oskab kasutada BIM mudeli parameetreid, perekondi, filtreid jne, oskab koostada RKAS nõuetele vastavat BIM mudelit, oskab kasutada vabavaralise vaaturiga IFC mudelit, teab erinevate tarkvarade võimalusi teraskonstruktsioonide BIM mudeli koostamiseks ja jooniste genereerimiseks

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks