Archived: Raketiste sõlmlahendused. Raketistööd ja tööde vead. Järelevalve

KOOLITUSE KAVA

 

Betoonehitiste / betoonipindade klassifikatsioon. Nõuded. Tehnoloogiad

Lühidalt betooni ja raketiste olemusest ja arengust

Betoonehitiste tüübid / klassid

Betoontarindite peamised tüübid ja iseärasused raketistööde vaatepunktist

Betoonipindade klassid. Kvaliteedinõuded. Näited

Raketiste askukoha- ja töötingimused. Näited

Tehnoloogilised meetodid betoontarindite ehitamiseks ja nende seosed raketistööga

 

Betoonitööde korraldamine. Betoonitöö etapid, raketisetöö osatähtsus

Betoonitööde tehnoloogiline tsükkel, osaetapid

Raketistööde osatähtsus ja ajaline/etapiline jaotus betoonitööde tsüklis

Betoonitööde korraldamise printsiibid

Betoonitööde ühildamine muude ehitusobjektil toimuvate töödega

Ehitustööde teostamise projekti vajalikkus ja sisu

Kvaliteediplaan, alus- korraldus- ja teostusdokumendid

Betoonit (sh.-raketisetööde) tehniline dokumentatsioon

Masinad, seadmed, abivahendid ja tööriistad ning nende valimine

Tööjõud betooni (sh-raketistöödel), juhtimine, korraldamine ja väljaõpe

 

Raketisetööde korraldamine. Raketiste liigid

Raketiste liigid ja klassid. Sobiliku raketise valimise ja koostamise printsiibid. Näited vigadest

Raketise süsteemid, erinevate raketiselahenduste eelised ja puudused

Raketiste eriliigid.Raketistööde näited eri liiki raketiste kasutamisel

Raketisetööde organiseerimine ja tehniline korraldamine ehitusplatsil

Raketiste projekti organiseerimine

Raketistööde tehnoloogiline järjekord

Raketiste komplekteerimine ja eelkontroll

Raketiste eelmontaaz

Raketiste montaaz

Raketiste kontroll enne valamist, valamise ajal ja valamise järgselt

Raketiste lahtivõtmine

Raketiste korduvkasutus

Raketisetööd eritingimustes (suvisel ja talvisel betoonimisel, raskesti ligipääsetavas kohas jm)

 

Raketiste lahendused, sõlmed ja koostamine

Raketiste koostamine. Sõlmede, detailide lahendamine. Tööjooniste organiseerimine

Raketiste töö osad (eeltööd, mõõtmine ja märkimine, raketiste tellimine ja tarne, raketiste ladustamine, eelmontaaž, raketiseõli kasutamine,tõstmine, paigaldamine, ajutine kinnitamine, lõplik kinnitamine, tihendamine, faasiliistude kasutamine, faktuurimoodustajate kasutamine, tõmbide paigaldamine, sarruse ja raketise asendi korrigeerimine,raketise rihtimine, kontroll,mõõtmine, katmine, kaitsmine, soendamine, betooni varase tugevuse hindamine, raketiste demontaaž, puhastamine, korduvkasutuse korraldamine, tagastus rendifirmasse jms)

Raketisetööga seonduvad kaasnevad eel- ja järeltööd ning nende korraldamine

 

Vead raketistöödel ja nende vältimine. Järelevalve. Tööohutus

Peamised vead raketistöödel

Projekti vead

Valiku vead

Juhtimise vead

Korraldamise vead

Raketiste tehnilised vead

Tehnoloogia vead

Tööohutusvead

Vigade näited ja vigade vältimise võimalused

Vigade fikseerimine ja dokumenteerimine

Betoontarindite ekspertiisidel raketise vigade tuvastamine

Vastutus ja riskide minimeerimine

Tööohutuse korraldamine raketistöödel. Peamised juhised

Tööõnnetuste vältimine, riskide vähendamine

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses