Archived: Pumbasüsteemid. Praktilised lahendused kütte- ja jahutussüsteemide (pumplate) ehitamisel

KOOLITUSE KAVA

 

Pumbasüsteemid. Valiku kriteeriumid

Tsentrifugaalpumbad, tööparameetrid ja töögraafikud

Kavitatsioon ja kavitatsiooni riskid, NPSH arvutamine

Mitme pumba koostöö – pumpade paralleel- ja järjestikühendamine

Tolerantsid ja EEI indeks

 

Vooluhulga ja rõhukadude arvutamine küttesüsteemides

Kütte- ja jahutuspumpade ehitus ja erisused

Tsirkulatsioonipumpade paigaldus ja ekspluatatsioon

Kuuma tarbevee tsirkulatsioonipumpade paigaldus ja ekspluatatsioon

 

Koormuse muutumine pumbasüsteemis

Pumpade juhtimine ja juhtimisreziimid

Erinevate ringluspumpade juhtimisvõimalused

BUS andmeside liides pumpadel

Pumbasüsteemi koormusgraafik

Eramute küttesüsteemide tasakaalustamine

 

Levinumad vead ringluspumpade paigaldamisel

Eramu ringluspumpade asendamine

OEM ringluspumbad (seadmesse integreeritud ringluspumbad ja nende erisused)

 

Küttesüsteemide tasakaalustamine „käed külge“ Alpha3 demo stendiga

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

4,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses