Archived: Puit- ja liimpuitkonstruktsioonide projekteerimine. Puidu kaitse viisid

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Koolitus hõlmab puidu omadusi, standardite praktilist rakendamist, puitkonstruktsioonide projekteerimist, liitmist ja terastarindetailide kasutamist, puitkarkasshoonete konstrueerimist ning liimpuitkonstruktsioonide staatiliste arvutusskeemide mitmekesisust. Samas antakse põhjalik ülevaade hooneid kahjustavatest elusorganismidest ning neid mõjutavatest keskkonnatingimustest. Käsitleme biokahjustuste ennetamist ja tõrje võimalusi nii puit- kui ka kivihoonete näidetele tuginedes. Teadmised biokahjustustest on hädavajalikud nii hoonete projekteerimisel, ehitamisel kui ka renoveerimisel ja hiljem haldamisel.

 

KOOLITUSE KAVA

 

I osa – lektor Tõnu Peipman

 

Puit kui looduslik ehitusmaterjal

Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada

Eesti Vabariigi Standard: Puitkonstruktsioonide projekteerimine

Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine

 

Puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid

Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid

Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid

 

Puitkarkasshoonete konstrueerimine

Kasutatavad puitmaterjalid, soojustused ja plaadid

 

Liimpuitkonstruktsioonide konstrueerimine

Raamide erinevad staatilised arvutusskeemid

Kasutatavad terasest taridetailid

 

II osa – lektor Kurmo Konsa

 

Puithoonete biokahjustuste liigid

Ülevaade hoonete biokahjustustest

Hoonete biokahjustuste ekspertiis

Kuidas tulla toime hoonete biokahjustustega

Hoonete seenkahjustused

Hoonete putukakahjustused

Biokihid hoonetel

Taimed hoonete kahjustajatena

Lindude ja näriliste tekitatud hoonete kahjustused

 

Teadmiste kontroll

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

255.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks