Puithoonete biokahjustused. Põhjused ja kaitse võimalused.

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus käsitletakse järgmisi küsimusi:
Miks puitmaterjalid kahjustuvad
Mis on bioloogilise kahjustuse olemus
Milliseid tehnoloogiaid saab kasutada puitkonstruktsioonide kaitsmiseks ja taastamiseks
Kuidas saab konserveerida puitkonstruktsioone
Oma teadmisi jagavad ehitusmaterjalide kasutamise ja konserveerimise spetsialistid ja teadlased

 

KOOLITUSE KAVA

 

I osa – Lembi-Merike Raado

 

Puude liigid. Klassifikatsioonid. Standardid

Puidu koostis ja struktuur

Puitmaterjalide tugevus- ja püsivusnäitajad

 

Puitmaterjalide kahjustused. Bioloogiline korrosioon

Täispuidust ehitusmaterjalid

Puitbaasilised ehitusmaterjalid

___Puitkiud-, -laast-, saepuruplaadid

___Liimpuit, vineer

___Termopuit

 

II osa – Kurmo Konsa

 

Puidu (Hoonete) biokahjustused ja nende tõrje

Puitkonstruktsioonide kahjustuste tekkepõhjused

Biokahjustuse situatsioon – osalised ja protsessid

Biokahjustuste tekitajad – ülevaade peamistest organismirühmadest (mikroorganismid, seened, vetikad, putukad, linnu, imetajad)

Biokahjustusprotsessid

___Orgaaniliste materjalide kahjustused

___Anorgaaniliste materjalide kahjustused

Biokahjustuste kindlakstegemine

Kaitse biokahjustuste eest

___Ülevaade kahjuritõrje korraldusest

___Mittekeemiline tõrje

___Puidu keemiline tõrje, sh fumigeerimine ja injekteerimine

___Mehaaniline eemaldamine

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
- teab puidu omadustest
- teab, kus kohas ja miks ilmneb puidus bioloogiline korrosioon
- oskab konserveerida puitkonstruktsioone
- omab ülevaadet peamistest biokahjustajatest
- oskab rakendada biokahjustuse situatsiooni mudelit reaalsete kahjustusolukordade kirjeldamiseks
- oskab kaitsta objekte biokahjustajate eest

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks