Archived: Põrandad liginullenergia hoones. Soojusläbivuse arvutamine ja näited

Lühikirjeldus:

Koolituse läbinu saab aimu et põranda soojusläbivuse arvutus ei toimu sarnaselt välisseina ja katusega ning oskab standardi järgi aru saada milline on õige arvutusskeem selle arvutamiseks.
Samuti oskab koolituse läbinu arvutada pinnasel asuva põranda soojusläbivust ning oskab hinnata kui paksu soojustuskihti erinevatel juhtudel madalenergiahoonetes selle alla valida. Koolitusel tuuakse näiteid ka teis tüüpi põrandate soojusläbivuste kohta koos kommentaaridega

 

KOOLITUSE KAVA

 

Normid ja standardid

 

Pinnasega kontaktis olevate piirete soojusläbivuse arvutuse standardi valemite tutvustamine

Kasutamine erinevatel juhtudel

 

Mis mõjutab põranda soojusläbivust ning kuidas valida optimaalne soojustuse paksus

Näited pinnasel oleva põranda soojusläbivuse kohta

Ülevaade teistest põrandatüüpide juba läbi tehtud arvutustest

 

Lahendused liginullenergiahoonetele

Tüüpilised vead ja nende vältimise viisid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, Teab kehtivaid norme ja standarte, oskab pinnasega kontaktis olevate piirete soojusläbivuse arvutuse standardi valemite rakendada, oskab teha pinnasel asuva põranda soojusläbivuse arvutust ja valida õige arvutusskeeme, oskab valida õiget põranda soojustuskihti erinevatel juhtudel madalenergiahoonetes, oskab arvutada erinevaid põrandatüüpe, oskab leida õigeid lahendusi liginullenergiahoonetele, oskab vältida teatavaid vigu projekteerimisel ja arvutamisel

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

4,7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses