Põrandad liginullenergia hoones. Soojusläbivuse arvutamine ja näited

KOOLITUSE KAVA

 

Normid ja standardid

 

Pinnasega kontaktis olevate piirete soojusläbivuse arvutuse standardi valemite tutvustamine

Kasutamine erinevatel juhtudel

 

Mis mõjutab põranda soojusläbivust ning kuidas valida optimaalne soojustuse paksus

Näited pinnasel oleva põranda soojusläbivuse kohta

Ülevaade teistest põrandatüüpide juba läbi tehtud arvutustest

 

Lahendused liginullenergiahoonetele

Tüüpilised vead ja nende vältimise viisid

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

16.10.2020
199.00  180.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks