Archived: Plasttorustikud tänapäeva tarbeveesüsteemides

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA

 

Polümeerid, olemus ja definitsioonid

Polümeeride klassifikatsioonid

Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused

 

Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid:

plastid

soojustusmaterjalid

hüdroisolatsioon ja aurutõkked

lisandid betoonidele ja mörtidele

 

Polümeer materjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes

 

II OSA

 

Kehtivad standardid

Erinevate materjalide võrdlus

Paigaldusviisid

Liitmike ja torude ühendamine

 

EN 806

Hoonesiseste tarbeveesüsteemide ehitamine

Katsetamine

Dokumentatsioon

 

Hügieenilisus tarbeveesüsteemides

Erinevad lahendused hügieenilisuse parandamiseks

 

Lühidalt dimensioneerimisest

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses