Archived: Plastmaterjalid küttesüsteemides

Korduv Koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA

 

Polümeerid, olemus ja definitsioonid

Polümeeride klassifikatsioonid

Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused

 

Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid:

plastid

soojustusmaterjalid

hüdroisolatsioon ja aurutõkked

lisandid betoonidele ja mörtidele

 

Polümeer materjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes

 

 

II OSA

 

Kehtivad nõuded ja standardid

Plastmaterjalide teistega materjalidega toimimine

kiirguskütte(jahutuse)süsteemid

Põrandaküte

Seinküte

Lagiküte

 

Tehnilised lahendused

Termiliselt aktiivsed hooned

Erinevate soojusallikate kasutamine

 

Paigaldusviisid, EN 1264

Kiirgusküttesüsteemide käikulaskmine

Mõningaid arvutusnäiteid

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

7,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

5,65 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses