Archived: Pinnasemehaanika inseneridele. Vesi pinnases

Lühikirjeldus: Kõik ehitised on seotud pinnasega, kas vundamendi kaudu või on rajatud pinna sees (näiteks, tunnelid). Vesi pinnases suures osas mõjutab ehitise püsivust, tekitades ehituskonstruktsioonide deformeerimist. Kuidas seda arvestada projekteerimise ja ehitamise protsessis selgitab meie koolitus

Sihtrühm: spetsialistid, kes tegelevad geotehniliste uuringutega, vundamentide projekteerimisega ja ehitamisega, järelevalve teostamisega, sh. kutsetunnistuste taotlejad, ametnikud keskkonnaametist

KOOLITUSE KAVA

Pinnaseteaduse alused

Kus vesi maa-all on

Kuidas seda mateeriat iseloomustatakse

Vesi ja pinnaste mehhanilised omadused

Kuidas mõjutab vesi pinnase tugevust, kokkusurutavust

 

Hüdrogeoloogia põhimõisted

Terminid ja mõisted

Vee liikumine maa sees

Vee juurdevool kaevandisse. Selle prognoos

Depressioonilehter ja veealanduse mõju kaugus

Üleslükkejõud

 

Rakenduslikud näited

Kolmandas osas toodud mõistete ja seoste rakendamine

reaalsete ehituslike näidete varal

Rajatingimused

Filtratsioonikoefitsient või juhtivuskoefitsient

Hüdrauliline läbilöök, suur filtratsioonikoefitsient, “lõpmatult suur veemahtuvus”

Mahtuvuskoefitsient, veealandus survelises ning vabapindses veehorisondis

“Mastaabiefekt”

Hüdrauliline läbilöök, suur filtratsioonikoefitsient, “väga väike veemahtuvus”

Depressioonilehter ja selle kujunemine

Teadmiste testimine

*Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda

Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada tema isikukoodi!

Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, 7,2 TP.

Palume osavõtutasu üle kanda Äri-Info Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE042200221068627673 Swedbankis või arveldusarvele EE967700771003645539 LHV pangas. Võib tasuda sularahas enne seminari algust. Osalejate koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata. Loengul osalemise võimatuse korral palume teatada mitte hiljem, kui 3 päeva enne.

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

7,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses