Archived: Piksekaitsesüsteemide projekteerimine ja ehitamine vastavalt standardisarjale EVS-EN 62305

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus

Riskianalüüs

 

Piksekaitse välissüsteem

Välgupüüdurite süsteemid

Allaviikude süsteemid

Maandurite süsteemid

Kaitse korrosiooni vastu

Kaitsemeetmed puute- ja sammupingete vastu

 

Piksekaitse sisesüsteem

Välgupotentsiaaliühtlustus

Eraldusvahemik

 

Piksekaitsesüsteemide kontroll ja hooldus

Enamlevinud vead piksekaitsesüsteemide projekteerimisel ja ehitusel

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses