Archived: Piksekaitsesüsteemide projekteerimine ja ehitamine vastavalt standardisarjale EVS-EN 62305

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus

Riskianalüüs

 

Piksekaitse välissüsteem

Välgupüüdurite süsteemid

Allaviikude süsteemid

Maandurite süsteemid

Kaitse korrosiooni vastu

Kaitsemeetmed puute- ja sammupingete vastu

 

Piksekaitse sisesüsteem

Välgupotentsiaaliühtlustus

Eraldusvahemik

 

Piksekaitsesüsteemide kontroll ja hooldus

Enamlevinud vead piksekaitsesüsteemide projekteerimisel ja ehitusel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab projekteerida piksekaitse välissüsteeme, oskab projekteerida piksekaitse sisesüsteeme, oskab valida kaitset korrosiooni vastu ja kaitsemeetmeid puute- ja sammupingete vastu, oskab teostada piksekaitsesüsteemide kontrolli ja hooldust, oskab teha riskianalüüsi, teab enamlevinutest vigadest piksekaitsesüsteemide projekteerimisel ja ehitusel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses