Archived: Piirdekonstruktsioonide soojusläbivus. Fassaadisüsteemide valiku kitsad kohad

Lühikirjeldus: 

Loengul keskendutakse põhjustele, mispärast on vajalik paljude uute kortermajade piirdetarindeid remontida, ümber teha või lausa asendada. Tavateadvuses levinud arvamus, et süüdi on käpardlik ehitaja pole alati päris õige, see ring on palju laiem

___

KOOLITUSE KAVA

___

Piiretekonstruktsioonide soojusläbivus

Soojusvahetuse liigid

Ehitusmaterjalide soojusläbivus

Soojusläbivuse arvutamise metoodika (homogeenne ja mittehomogeenne sein, põrand, katus. aken)

Soojusläbivuse sõltuvus õhulekketest

Soojusläbivuse sõltuvus külmasildadest (külmasildade arvutamise metoodika)

Soojusläbivuse sõltuvus niiskusest

 

Uus trend Eestis – uute kortermajade piirdetarindite remont

Piirdetarindite inseneeria olukord

Piirdetarindite ehitusfüüsikalised alused

Fassaadisüsteemide ehitusfüüsikalised valikuprintsiibid

Lamekatuste projekteerimise ehitusfüüsikalised alused

Rõdude ja terrasside niiskustehnilised probleemid

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 18.05.2023

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab piiretekonstruktsioonide ja ehitusmaterjalide soojusläbivusest, oskab arvutada soojusläbivust (seinad, põrandad, katused, aknad), arvestab projekteerimisel soojusläbivuse sõltuvust niiskusest, õhulekketest, külmasildadest, oskab valida õigeid fassaadisüsteeme, oskab vältida piirdetarindite niiskustehnilisi probleeme, oskab vältida teatavaid vigu piirdetarindite projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km

4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses