Archived: Päikesepaneelide tehnoloogiad ja arvutused. Energia tootluse modelleerimine

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

Koolituse eesmärk on tutvustada päikeseelektrisüsteemide elektrienergia tootluse arvutamise metoodikat

 

KOOLITUSE KAVA

 

Päikesepaneelide nominaalsed parameetrid

Temperatuurikoefitsiendid

Päikesepaneelide väljundparameetrite sõltuvus keskkonnast

 

Päikesekiirgus

Mõõtmine

Andmebaasid

Modelleerimine paneeli tasapinnal

Optimaalse nurga leidmine

 

Päikesepaneeli temperatuuri modelleerimine

Taganemisnurga sõltuvus

Spektraaltundlikkus

Väljundvõimsuse lineaarne ja mittelinearne mudelid

 

Praktilised näited päikesepaneelide süsteemi arvutusest

Mudelite täpsused

Elektrienergia tootluse statistilised parameetrid

 

Erinevad päikesepaneelide tehnoloogiad Eesti kliimas

 

Kaod päikeseelektrisüsteemides

Varjude mõju päikesepaneelidele

Inverteri valik

 

Päikeseelektrijaamade monitoorimine

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses