Archived: Päikeseelektrisüsteemide planeerimine ja diagnostika

Lühikirjeldus:

selles loengus vaatame, millised on põhilised päikeseelektrisüsteemide komponendid, millised on nende elektrilised parameetrid ning kuidas erinevaid komponente omavahel optimaalselt kokku sobitada. Õpime kuidas ohutult dimensioneerida stringi ning valida inverterit. Kuna päikeseelektrisüsteemide oodatav eluiga on 25+ aastat, siis on oluline, et päikeseelektri süsteemid oleksid elektriliselt ohutud ning toodaksid prognoositud elektrienergiat kogu eluea vältel. Seega vaatame ka kuidas päikeseelektri süsteeme monitoorida ning avastada süsteemi degradatsiooni käigus tekkinud vigu. Loengu käigus õpime teooriat ning teeme mõned ülesanded. Loengus käsitleme põhiliselt päikeseelektri süsteeme, mis on planeeritud viil- või lamekatustele

 

KOOLITUSE KAVA

 

Päikeseelektrisüsteemi elektrienergia tootluse arvutamine

Erinevad päikesepaneelide tüübid

Elektrienergia tootluse arvutamise metoodika

Kaod päikesepaneelides

Kaod süsteemis

Inverteri efektiivsus

Süsteemi efektiivsus

 

Päikeseelektrisüsteemi planeerimine

Päikesepaneelide elektrilised parameetrid

Inverteri parameetrid

Päikesepaneelide taseme elektroonika

Stringide planeerimine

Stringide ja inverteri dimensioneerimine

 

Päikeseelektrisüsteemide ohutus

Ohuallikad ning kaitsmed

Inverterite ohutussüsteemid

Paneeli taseme elektroonika lisafunktsioonid

Mõõtmised peale paigaldust

 

Monitoorimine ja vigade diagnostika

Erinevad monitoorimise võimalused

Päikeseelektrisüsteemide statistilised näitajad

Päikesepaneelide degradeerumine ja eluiga

PV süsteemide levinumad rikked

Rikete avastamise meetodid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab arvutada päikeseelektrisüsteemi prognoositavat elektrienergia tootlust, oskab valida päikeseelektri süsteemi komponente, oskab projekteerida päikesepaneelide stringe, oskab hinnata päikeseelektrisüsteemi ohutust, oskab monitoorida elektrienergia tootlust, oskab diagnoosida päikeseelektrisüsteemides esinevaid probleeme.

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses