Archived: Omanikujärelevalve objektil. Seadus. Praktika. Vead

Lühikirjeldus:

pakume osalejatele praktilist koolitust, mille käigus tutvute omanikujärelevalveteenuse osutamise kogemusega (mis, kus, kuidas), praktiseerite koos lektoritega ehitusdokumentatsiooni koostamisel ning analüüsite järelevalvetöö vigu. Kasulik täiendus on töötamine FIDIC-u lepingutega (kollane raamat). Vaatame näiteid, millele nende allkirjastamisel erilist tähelepanu pöörata

 

KOOLITUSE KAVA

 

Omanikujärelevalve ning projektijuhi rollide selgitamine

Omanikujärelevalve teenuste ulatus vastavalt ehitusseadistikule

Järelevalveprotseduuride programmi koostamise juhend

Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise järelevalve

 

Ehitusdokumentatsiooni praktiline näide

Kollase FIDIC-u vormide näited inglise ja eesti keeles

Projektijuhi teenuste kirjeldamine Tellija esindaja rollis

Omanikujärelevalve ning projektijuhi teenuste osutajate tüüpilised vead

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 17.11.2023

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
- teab omanikujärelevalve tegemist reguleeritava seadusandluse,
- teab omanikujarelevalve teostatava isiku õigusi ja kohustusi,
- oskab koostada järelevalveprotseduuride programmi ja teisi dokumente, sh. FIDIC-u vormid
- teab mälestise ja muinsuskaitsealal olevate ehitiste järelevalve erisusi,
- oskab analüüsida järelevalve teostamisel tekkivaid riske ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses