Archived: Omanikujärelevalve. Kuidas vältida probleeme. Näited praktikast

Lühikirjeldus: koolituse käigus projekteerijad saavad teada, mis vigasid tehakse projekteerimisel ja millele peaksid projekteerijad suuremat tähelepanu pöörama (näited nii ehitusprojektide ekspertiiside tegemistest kui ka ehitusobjektidel välja tulnud vigadest).

Ehitajad saavad tunda projektis tehtud vigasid. Lisaks siis ehitustööde kvaliteetne teostamine ning hilisemate probleemide vältimine (näited ehitustööde omanikujärelevalve teostamisest, avastatud puudused ehitustööde teostamisel).

Omanikujärelevalve esindajad saavad infot, et millele tuleks ehitustööde kontrollimisel tähelepanu pöörata (näited, et millele tuleks ehitustööd kontrollimisel tähelepanu pöörata, et saaks ka sisuline kontrollimine tehtud).

Koolitusel lektor toob ka mõned arvutusnäited

Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, omanikujärelevalve esindajad

KOOLITUSE KAVA

Enamlevinud vead kütte-, ventilatsiooni – veevarustuse ja

kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel

Kütte, ventilatsiooni, jahutuse peamised vead. Nende vältimine ja kontroll

Veevarustuse ja kanalisatsiooni peamised vead. Nende vältimine ja kontroll

Omanikujärelevalve ja tehnilised konsultatsioonid

Projekteerimise vead

Ehitusprojektide ekspertiiside tegemisel

Ehitusobjektidel

Näited

Ehitustööde kvaliteetne teostamine. Hilisemate probleemide vältimine

Omanikujärelevalve vead

Ehitustööde omanikujärelevalve teostamisel

Avastatud puudused ehitustööde teostamisel

Näited

Peamised aspektid ehitustööde kontrollimisel millele tuleks tähelepanu pöörata

Teadmiste testimine


*Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda

Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada tema isikukoodi!

Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, 6 TP + 4,8 TP.

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

 

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

4,8 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses