Archived: Õhupidavus ja külmasillad madalenergiahoonetes. Praktilised lahendused

Lühikirjeldus:

Koolituse läbinu saab aimu piirdetarindi liitekohtade joonsoojusläbivuste ja õhulekke kohtade minimeerimise põhimõtetest ja vajadustest uute energiatõhusate hoonete kavandamisel ja ehitamisel. Koolituse läbinu suudab iseseisvalt leida ülesse vajalikud standardid ja määrused mis on vajalikud energiamärgisel sisestatud info kontrollimiseks ja ka mõõtmis ning arvutustulemustest arusaamiseks

 

KOOLITUSE KAVA

 

Normid ja standardid

Külmasildade jaoks

Liitekohtade jaoks

 

Külmasilla ja piirdetarindite liitekoha joonsoojusläbivuse selgitused

Tähendused

 

Kuidas arvutatakse piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivusi

Selgitused läbi hoone energiatõhususe arvutusmetoodika määruse

Mõju hoone kütte netoenergiakulule

Lahendused nende mõju vähendamiseks

 

Näited külmasilla joonsoojusläbivuste kohta

Hoone õhuleke, kus ja kuidas määrata

Kuidas saavutada õhupidavam hoone. Näited

Tüüpilised vead ja nende vältimise viisid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab normidest ja standartidest, oskab arvutada piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivusi, oskab selgitada läbi hoone energiatõhususe arvutusmetoodika määruse, teab mõjust hoone kütte netoenergiakulule, oskab määrata hoone õhuleke, teab, kuidas saavutada õhupidavam hoone

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

4,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses