Õhupidavus ja külmasillad madalenergiahoonetes. Praktilised lahendused

KOOLITUSE KAVA

 

Normid ja standardid

Külmasildade jaoks

Liitekohtade jaoks

 

Külmasilla ja piirdetarindite liitekoha joonsoojusläbivuse selgitused

Tähendused

 

Kuidas arvutatakse piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivusi

Selgitused läbi hoone energiatõhususe arvutusmetoodika määruse

Mõju hoone kütte netoenergiakulule

Lahendused nende mõju vähendamiseks

 

Näited külmasilla joonsoojusläbivuste kohta

Hoone õhuleke, kus ja kuidas määrata

Kuidas saavutada õhupidavam hoone. Näited

Tüüpilised vead ja nende vältimise viisid

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

23.10.2020
199.00  180.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks