Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (ATS). Projekteerimine ja paigaldus

Projektijuht

Anna Oleks

+372 508 0196

KOOLITUSE KAVA

 

Mõisted

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavus teistele nõuetele

 

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused

ATSi ülesanded

Avastamispiirkond

Toimimine kaablirikke korral

Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid

Andurite arv ja asukoht

Tulekahjuteatenupp

Tulekahjualarm

Keskseadme asukoht

ATSi toiteallikas ja ühenduskaablid

ATSi projekteerimisdokumentatsioon

 

Tulekahjuteadete edastamine

 

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisused

ATSi asendiplaan ja paiknemiskeem

ATSi kasutuselevõtmine

ATSi üleandmine

ATSi deklaratsioon

ATSi omaniku kohustused

ATSi hooldus

Paigaldatud süsteemi muutmine

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 16.03.2024

Koolituse läbinu koolituse sisu raames
teab tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja paigaldamise nõuetest
teab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavusest teistele nõuetele
oskab projekteerida tulekahjusignalisatsioonisüsteeme ja teab projekteerimise erisusi
oskab valida tulekahjusignalisatsioonisüsteemide komponente
oskab koostada ja pidada ATSi projekteerimisdokumentatsiooni
oskab arvestada tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info OÜ osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info OÜ osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

09.03.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Anna Oleks

+372 508 0196

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks