Archived: Monteeritavad betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Ehitus. Remont. Ehitusvead

KOOLITUSE KAVA

 

Betooni koostis ja omadused

 

Betoonkonstruktsioonide omadused

 

Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused

Betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri

Betoonelementide joonised

 

Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused

Fassaadielementide valmistamine

Betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine

Betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine

Betooni pinnad

 

Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö

Betooni niiskus

Betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused

 

Ehitusvead

Raudbetoonelementide ja raudbetoonist fassaadi parandamine

Praod ja nende vältimine

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 17.07.2020

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses