Archived: Veebiseminar – Monteeritavad betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Ehitus. Remont. Ehitusvead

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Betooni koostis ja omadused

 

Betoonkonstruktsioonide omadused

 

Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused

Betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri

Betoonelementide joonised

 

Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused

Fassaadielementide valmistamine

Betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine

Betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine

Betooni pinnad

 

Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö

Betooni niiskus

Betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused

 

Ehitusvead

Raudbetoonelementide ja raudbetoonist fassaadi parandamine

Praod ja nende vältimine

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 31.05.2021

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab betooni koostist ja betoonkonstruktsioonide omadusi, oskab lugeda betoonkonstruktsioonide projekti, sh. jooniseid, oskab arvestada raudbetoonfassaadide ehitamise erisusi, oskab teha talviseid raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töid, teab betoonkonstruktsioonide mehaaniliste, füüsikaliste ja keemiliste kahjustuste põhjusi, oskab vältida teatavaid ehitusvigu ja parandada raudbetoonist fassaade

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses