Archived: Metallfassaadid. Projekteerimispõhimõtted

Lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on ülevaate tegemine metallidel põhinevate fassaadikatete valikust, kvaliteedinõuetest, projekteerimisest, paigaldusest ja hooldusest

Sihtrühm: projekteerijad, ehitusfirmade eelarvestajad, objektimeeskond, paigaldajad ja omanikujärelevalve teostajad

 

KOOLITUSE KAVA

 

Metallfassaadide toorained, nende omadused/võrdlus

Teras

Cor-Ten

Alumiinium

Vask, messing

Roostevaba

Allumiiniumkomposiit

 

Pinnakatted ja patinatsioonid

Pinnakatete valik

Pinnakatete omadused

 

Metallist fassaadikatetele esitatavad nõuded

Projekteerimispõhimõtted

Projekteerimisnormid standardi EVS-EN 14782 alusel

Projekteerimisnormid standardi Soome RunkoRYL/RT-kaartide alusel

Fassaadikatete tüübid, max. mõõdud sõltuvalt toorainetest

 

Tuulduvate metallfassaadidekinnitus- ja paigalduspõhimõtted

Standardsõlmed

Aluskonstruktsioon

Kinnitusvahendid

 

Fassaadideelukaar ja hooldus

 

Teadmiste testimine

 


 

Osalejate koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata. Loengul mitteosalemisest palume teatada hiljemalt 3 päeva ette.

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses