Archived: Märgade ruumide ehitus ja remont. Kvaliteedinõuded omanikujärelevalve vaatenurgas

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus käsitletakse märgruumidele esitatavad nõuded, st. kvaliteedinõuded, RIL 107-2012, RT 84-11166 ning nende rakendamise praktika. Lektor, teostades igapäevaselt omanikujärelevalvet, jagab tema kogemuse ja teadmisi märgade ruumide kvaliteedi tagamise meetmetest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kvaliteetsed sertifitseeritud hüdroisolatsioonisüsteemid

Kvaliteetne plaatkate kuivades ja märgades ruumides

Nõuded. RIL 107-2012, RT 84-11166

Märgruumi tarindid

 

Märja ruumi projekt. Projekteerimine

 

Märja ruumi hüdroisolatsioonisüsteem

Nõuded märja ruumi hüdroisolatsioonisüsteemile, hüdroisolatsioonisüsteemi ühe pere toodetele

 

Märja ruumi kvaliteedi tagamine Töövõtja poolt

Märgadele ruumidele esitatavad nõuded

Märgade ruumide, tsoonide hüdroisolatsiooni kvaliteedikontroll

Nakke, paksuse mõõtmine, terviklikkuse kontroll

 

Nõuded plaatimistöödele

Nõuded plaatimistöödele kuivades ruumides

Nõuded plaatimistöödele märgades ruumides

Nõuded plaatidele ja plaadisegudele, mastiksile

Nõuded paigaldusele

Plaatimistööde kvaliteedi kontroll

 

Märja ruumi projekteerimis- ja ehitusvead

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 30.07.2021

Õpiväljundid. Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab märja ruumi hüdroisolatsioonisüsteemi nõuetest, oskab valida kvaliteetseid sertifitseerituid hüdroisolatsioonisüsteeme ja plaatkatteid, teab RIL 107-2012, RT 84-11166 nõuetest ning töövõtjana oskab tagada märja ruumi kvaliteeti, oskab lugeda märja ruumi projekte, teab plaatimistööde nõuetest ja oskab tagada tööde kvaliteeti, oskab läbi viia märja ruumi plaatimistööde kvaliteedi kontrolli, oskab analüüsida tüüpilisi projekteerimis- ja ehitusvigu ja neid vältida

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses