Archived: Maa-aluste tehnovõrkude (rajatiste) 3D kaardistamine tiheasustus piirkonnas

KOOLITUSE KAVA

 

Maapealsed ja maa-alused tehnovõrgud. Alusplaan

 

Maa-aluste tehnovõrkude ruumiandmed

Andmehalduse probleemid ja võimalikud lahendused

 

Maa-alused tehnovõrgud transpordimaal ja tänavate-teede aluskonstruktsioonides

Kaitsetsoonid ja kujad

 

Üleminek maa-aluste tehnorajatiste ruumiandmete halduses 3D mudelitele

Andmehõive geofüüsikalised meetodid ja tehnoloogiad (georadarid,EML jt)

Andmete järeltöötlus

Näide: Vesivärava tn tehnovõrkude andmehõive ja 3D mudeli loomine

Tehnovõrkude objektide tüübid ja atribuutandmed

 

Maa-aluste tehnovõrkude kompleksuuring

Nõuded uuringu läbiviimisele

Uuringu tüübid ja kvaliteediklassid

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses