Archived: Lõhkematerjali käitlemise korraldaja koolitus

Lühikirjeldus: koolituse eesmärk on tutvustada lõhketööde seadusandlust, vastava sektori arengusuundi ja uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Täiendada vajalikke kompetentsipõhiseid teadmisi. Kursuse raames antakse baasteadmisi kasutatavatest materjalidest, lõhkematerjalide keemiast, lõhketööde projekteerimisest, julgeoleku ja ohutuse tagamisest, lõhkematerjalide ohutuse põhiparameetrite arvutamisest ja seirest.

Koolituse läbinud tunneb tsiviil lõhketööde tehnikat ja tehnoloogiat, ohutustehnikat ja nõudeid. Oskab kalkuleerida lõhketööde peamisi parameetreid ja mõistab lugeda lõhketöö projekti. Oskab koostada lõhketöö projekti. Oskab korraldada lõhketööd.


Sihtrühm:
insenerid, mäetööstusettevõtted, lõhkesektori ettevõtjad

KOOLITUSE KAVA

Lõhkematerjaliseaduse kohandamine

Lõhkematerjali klassifitseerimine ja selle turule laskmine (CE märgistus)

Lõhkematerjalisektori ettevõtja

Registreerimine, nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

Lõhkematerjali valmistamine ja pakendamine

Riiklik järelevalve. Vastutus

Lõhkematerjalide kasutamise ohutus

Lõhketööde seismika ja keskkonnamõju

Puurimis- ja lõhketööde projekt

Lõhketööde läbiviimine

Teadmiste kontroll 

 

*Püsikliendiks saavad osalejad, kes al. 2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda

Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada tema isikukoodi!

Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust.

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses