Archived: Veebiseminar – Liginullenergiamaja lahendused. Päikesepaneelid nõuete tagamiseks

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus:

koolituse raames vaatame, et millest sõltub elektrit tootvate päikesepaneelide tootlikkus, kuidas valida süsteemi komponente ning kuidas prognoosida toodetava elektrienergia hulka. Uurime, et kuidas kohapeal toodetud elekter mõjutab hoone energiabilanssi ning sellega seoses ka energiamärgist. Kursus on mõeldud neile, kes on huvitatud päikeseenergeetikast ning liginullenergia hoonetest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Päikesepaneelide tootluse modelleerimine

Päikesepaneelide nominaalsed parameetrid

Päikesepaneelide väljundparameetrite sõltuvus keskkonnast

Päikesepaneeli temperatuuri modelleerimine

Väljundvõimsuse lineaarne mudel

Elektrienergia tootluse statistilised parameetrid

Varjude mõju päikesepaneelidele

 

Süsteemi komponentide valik

Erinevad päikesepaneelide tehnoloogiad Eesti kliimas

Inverteri valik

Ehitisintegreeritud päikesepaneelid

 

Päikeseelektri süsteemi mõju hoone energiabilansile

Tootmine ja omatarbimine

Elektrienergia müük

Elektrienergia tootluse mõju hoone energiamärgisele

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses