Archived: Liginullenergiamaja lahendused. Päikesepaneelid nõuete tagamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus:

koolituse raames vaatame, et millest sõltub elektrit tootvate päikesepaneelide tootlikkus, kuidas valida süsteemi komponente ning kuidas prognoosida toodetava elektrienergia hulka. Uurime, et kuidas kohapeal toodetud elekter mõjutab hoone energiabilanssi ning sellega seoses ka energiamärgist. Kursus on mõeldud neile, kes on huvitatud päikeseenergeetikast ning liginullenergia hoonetest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Päikesepaneelide tootluse modelleerimine

Päikesepaneelide nominaalsed parameetrid

Päikesepaneelide väljundparameetrite sõltuvus keskkonnast

Päikesepaneeli temperatuuri modelleerimine

Väljundvõimsuse lineaarne mudel

Elektrienergia tootluse statistilised parameetrid

Varjude mõju päikesepaneelidele

 

Süsteemi komponentide valik

Erinevad päikesepaneelide tehnoloogiad Eesti kliimas

Inverteri valik

Ehitisintegreeritud päikesepaneelid

 

Päikeseelektri süsteemi mõju hoone energiabilansile

Tootmine ja omatarbimine

Elektrienergia müük

Elektrienergia tootluse mõju hoone energiamärgisele

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab päikesepaneelide nominaalsetest parameetritest, teab elektrienergia tootluse mõjust hoone energiamärgisele, oskab päikesepaneelide tootluse ja temperatuure modelleerida, oskab valida süsteemi komponente, oskab kasutada erinevaid Eesti kliimas asjakohaseid tehnoloogiaid, oskab analüüsida päikesepaneelide tootlusega tekkivaid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

215.00  + km

8 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks