Archived: Veebiseminar – Liginullenergiahoone. Välispiirded ja sisekliima

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded ja arvutamise metoodika määrustest

Määrused ja nende sisu

Mis on “liginullenergiahoone” määruse tähenduses

 

Mida tuleb teha liginullenergia hoone kavandamisel teisiti kui varasemalt ning

millised on selle saavutamise võimalused

Välispiirete mõju

Soojusvarustuse mõju

Taastuvenergia kasutamise mõju

 

Välispiirded ja nende kavandamine

Välispiirete soojusläbivuse arvutamine

Välisõhuga kontaktis olevad piirded

Pinnasega kontaktis olevad piirded

Akende ja uste soojusläbivus

Välispiirete liitekohtade joonsoojusläbised

Kuidas arvutatakse liitekohtade joonsoojusläbivusi

Milline on liitekohtade joonsoojusläbivuste mõju hoone kütteenergia kulule

Välispiirete õhupidavus

Õhupidavus ja selle kavandamine

Õhupidavuse mõõtmine ning tõendamine

 

Sisekliima “liginullenergiahoones”

Õhutemperatuur ja selle juhtimine

Ventilatsioon, lahendused, juhtimine

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab hoone energiatõhususe miinimumnõudeid ja arvutamise metoodika määrusi, teab, mida tuleb teha liginullenergia hoone kavandamisel teisiti kui varasemalt, oskab arvutada välispiirete soojusläbivuse ja liitekohtade joonsoojusläbivusi, oskab õhupidavuse mõõta ning tõendada, oskab analüüsida välispiirete kavandamisega seotuid riske, oskab vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

5,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

6 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks