Archived: Liginullenergiahoone. Jahutussüsteemid

Sihtrühm:

projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, riigiasutused, energiaettevõtjad, tarnijad, tootjad, energiaaudit

 

Lektorid:

Teet Tark, TTÜ lektor, tehnikamagister, ASHRAE (Ameerika kütte ja ventiatsiooni inseneeride liit) liige, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, Hevak OÜ konsultant-
Jarek Kurnitski, TTÜ professor, REHVA asepresident, liginullenergiahoonete nZEB uurimisgruppi juht, Eesti ja Soome energiatõhususe miinimumnõuete ja arvutusmetoodika autor, üks Euroopa juhtivatest teadlastest hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA

 

Ülevaade hoonete enrgiatõhususe määruste täienduste kohta

Liginullenergia ja muud uued nõuded ning muudatused

 

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

 

II OSA

 

Millest sõltub ruumi jahutusvõimsus

Jahutusvõimsuse määramise alused

Hoone massiivsuse mõju

Aknad ja päikesekiirgus

Sisemised soojuseraldused

Arhitektuurne lahendus

 

Külma tootmine

Kompressorkülmajaamad

Absorbtsioonkülmajaamad

Gradiirid

Kaugjahutus

Passiivne energia ja vabajahutus

 

Jahutussüsteemid

Jahutustaladega

Fancoilidega

Õhkjahutus

Split ja VRF

 

Jahutussüsteemide energiavajadus

Küttega integreeritud jahutussüsteemid

 

Jahutus ja liginullenergiahooned

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

9,06 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses