Archived: Liginullenergiahoone. Jahutussüsteemid

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA

 

Ülevaade hoonete energiatõhususe määruste täienduste kohta

Liginullenergia ja muud uued nõuded ning muudatused

 

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

 

II OSA

 

Millest sõltub ruumi jahutusvõimsus

Jahutusvõimsuse määramise alused

Hoone massiivsuse mõju

Aknad ja päikesekiirgus

Sisemised soojuseraldused

Arhitektuurne lahendus

 

Külma tootmine

Kompressorkülmajaamad

Absorbtsioonkülmajaamad

Gradiirid

Kaugjahutus

Passiivne energia ja vabajahutus

 

Jahutussüsteemid

Jahutustaladega

Fancoilidega

Õhkjahutus

Split ja VRF

 

Jahutussüsteemide energiavajadus

Küttega integreeritud jahutussüsteemid

 

Jahutus ja liginullenergiahooned

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab hoone energiatõhususe reguleeritavat seadusandlust, jahutussüsteemide omadusi ja nende mõju hoonetele, oskab valida õige jahutussüsteemi, arvestades sissekliima nõudeid, oskab kasutada arvutusskeeme jahutuse projekteerimisel ja arvutada jahutuskoormust, analüüsida jahutussüsteemide paigaldamisega seotuid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

9,06 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks