Archived: Lamekatused 2023. Standardi muudatused ja uuemad tendentsid kavandamisel/kasutamisel

KOOLITUSE KAVA

 

Lamekatuse standardi EVS 920-5 uuendused, muudatused 2023

Katusekate materjali valik

Vedelplasti kasutamine ja võimalused

EPDM kummirullmaterjal või plastik

Bituumen katusekattena

 

Probleemid ja kitsaskohad lamekatuse pinna kasutamisel 

Päikesepaneelid lamekatusel, paigalduse kitsaskohad

Klaaspaneelide liited katusega

Rohekatuste äravoolude lahendused Saksa nõuete baasil

 

Probleemid ja vead

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 15.03.2023

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses