Archived: Lame-, pööratud ja haljastusega katused. Probleemid ja puudused omanikujärelevalve vaatenurgast

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus käsitletakse lame-, pööratud ja villkatuste probleemid ja puudused, nende tekkimise põhjused ja ärahoidmise viisid. Lektor omanikujärelevalve spetsialistina ja ehitusprojektide eksperdina jagab tema kogemuse ja annab soovitusi, kuidas vältida vigu

 

KOOLITUSE KAVA

 

Lamekatused. Lamekatuste projekt ja projekti puudused

 

Nõuded ehitamisel

 

Nõuded projektile

Käidavad tasapinnad

Terrassid

Haljastusega katused

Pööratud katused

 

Käidavate tasapindade jt. hüdroisolatsiooni nõuded. Katsetamine

Parkimismajade tasapinnad

 

Viilkatused ja nendest tingitud probleemid

Parapetid, üles pöörded, kaitseplekid ja nendest tingitud probleemid katusel

 

Kvaliteedi tagamine ehitamisel

Projekteerimis- ja ehitusvead ning kuidas neid vältida

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 13.08.2021

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab lugeda lamekatuste projekte ja analüüsida projekti puudusi, oskab järgida lame-, pööratud ja villkatuste nõudeid projekteerimisel ja ehitamisel, oskab järgida tasapindade jt. hüdroisolatsiooni nõudeid, oskab tagada kvaliteedi katuse ehitamisel, teab lame-, pööratud ja villkatuste probleeme ja puudusi ning nende tekkimise põhjusi, oskab vältida teatavaid projekteerimis- ja ehitusvigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks