Archived: Lame-, pööratud ja haljastusega katused. Probleemid ja puudused omanikujärelevalve vaatenurgast

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus käsitletakse lame-, pööratud ja villkatuste probleemid ja puudused, nende tekkimise põhjused ja ärahoidmise viisid. Lektor omanikujärelevalve spetsialistina ja ehitusprojektide eksperdina jagab tema kogemuse ja annab soovitusi, kuidas vältida vigu

 

KOOLITUSE KAVA

 

Lamekatused. Lamekatuste projekt ja projekti puudused

 

Nõuded ehitamisel

 

Nõuded projektile

Käidavad tasapinnad

Terrassid

Haljastusega katused

Pööratud katused

 

Käidavate tasapindade jt. hüdroisolatsiooni nõuded. Katsetamine

Parkimismajade tasapinnad

 

Viilkatused ja nendest tingitud probleemid

Parapetid, üles pöörded, kaitseplekid ja nendest tingitud probleemid katusel

 

Kvaliteedi tagamine ehitamisel

Projekteerimis- ja ehitusvead ning kuidas neid vältida

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 29.09.2020

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses