Küttesüsteemide tõhusus. Insener-tehnilised lahendused

KOOLITUSE KAVA

 

Küttesüsteemid ja nende energiatõhusus

Küte ja sisekliima

Millest sõltub kütte võimsus ja energiakasutus

Tõhususe ja hinnavõrdlus

 

Tänapäevased küttesüsteemid

Õhkküte

Radiaatorküte

Kiirgusküte

 

Küttesüsteemide kombinatsioonid

 

Soojuspumbad ja nende efektiivsus

Energiavaiad

Taastuvenergia kasutamine kütteks. Soojuse rekupereerimine

Jahutusseadmete kasutamine kütteks

 

Küttesüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead

Kütte mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele

 

Soovitused

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

01.10.2020
199.00  180.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks