Archived: Küttesüsteemide tõhusus. Insener-tehnilised lahendused

Eesmärk:

anda teadmisi tänapäevastest küttesüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele

Lühikirjeldus:

tutvustatakse liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda küttesüsteem. Erinevate soojusallikate mõju energiatõhususarvule. Millest sõltub kütte võimsus ja energiakulu. Ühised kütte- ja jahutussüsteemid. Tänapäevased ja energiatõhusad küttelahendused. Soojuspumplahendused ja energiavaiad. Mida teha küttekulude kokkuhoiuks

 

KOOLITUSE KAVA

 

Küttesüsteemid ja nende energiatõhusus

Küte ja sisekliima

Millest sõltub kütte võimsus ja energiakasutus

Tõhususe ja hinnavõrdlus

 

Tänapäevased küttesüsteemid

Õhkküte

Radiaatorküte

Kiirgusküte

 

Küttesüsteemide kombinatsioonid

 

Soojuspumbad ja nende efektiivsus

Energiavaiad

Taastuvenergia kasutamine kütteks. Soojuse rekupereerimine

Jahutusseadmete kasutamine kütteks

 

Küttesüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead

Kütte mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele

 

Soovitused

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda küttesüsteem, oskab projekteerida küttesüsteeme energiatõhususe eesmärgiga, oskab teha tõhususe ja hinnavõrdlust, oskab kombineerida erinevaid küttesüsteeme, oskab kasutada soojuspumbasid, jahutusseadmeid ja taastuvenergiat kütteks, oskab seadistada küttesüsteeme ja automaatikat liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmiseks, oskab vältida teatavaid vigu energiatõhusa projekteerimisel

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses