Archived: Küttesüsteemi hüdraulika. Torustikud. Rõhukaod. Arvutused

Lühikirjeldus: 

Koolitus on praktilise suunamisega ja selle käigus osalejad koos lektoriga arvutavad läbi ühe küttesüsteemi hüdraulika

 

KOOLITUSE KAVA

 

Põhimõisted ja nende sisu

Soojustarbija

Arvutuslõik

Ringluskontuur, pearingluskontuur

Seadeventiil, tasakaalustusventiil

Kvs-arv, Kv-arv, eelseadearv

Rõhk, rõhkude vahe, rõhukadu

Hüdrostaatiline ja hüdrodünaamiline rõhk, vabarõhk

 

Torustike dimensioneerimine ja rõhukaod

Erinavast materjalist torud, nende plussid ja miinused

 

Rõhukadu küttesüsteemis

Hõõrderõhukaod, rõhukaod kohttakistustes

Kohttakistused ja nende arvestamine küttesüsteemi kavandamisel

 

Radiaatorventiilid, tasakaalustusventiilid ja nende kasutamise põhimõtted

Radiaatorventiilide valik

Kv-arvu ja seadearvu leidmine

Staatiline tasakaalustusventiil küttesüsteemis, tema funktsioonid

Paiknemine süsteemis, valiku põhimõtted ja vead

 

Tasakaalustamise olemus ja tasakaalustusmeetodid

 

Küttesüsteemi hüdraulilise arvutuse näide

Praktiline ülesanne

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses