Archived: Veebiseminar – Kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimine

Eesmärk: 

Saada teadmisi kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimisest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded hoonesisestele ventilatsioonisüsteemidele

Ventilatsioonisüsteemide paigaldusel esitatavad nõuded

Paigaldustingimused

 

Ventilatsioonisüsteemi renoveerimise vajadus

Millal on vaja renoveerida?

Renoveerimise mahu kindlaksmääramine

Renoveerimise viisid

Ventilatsioonilahenduse valiku põhimõtted

 

Renoveerimisel kasutatavad ventilatsioonilahendused

Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon

Ruumipõhine rekuperatiivse soojustagastiga ventilatsioon

Korteripõhine soojustagastiga sissepuhke/väljatõmbeventilatsioon

Tsentraalne soojustagstusega sissepuhke/väljajatõmbe ventilatsiooniagregaat

Väljatõmbeõhu soojuspumbal baseeruv ventilatsiooni

Ruumipõhine regeneratiivse soojustagastiga ventilatsioonisüsteem

Praktilised soovitused

Korterelamute renoveerimise toetus perioodil 2014-2020

Korterelamute renoveerimistoetused perioodil 2020-…

 

Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja mõõdistamine

Mõõdistusprotokoll ja selle hindamine

 

Ventilatsioonisüsteemi hooldus  ja ekspluatatsioon

Hoolduse planeerimine ja hoolduse maksumuse hindamine

Tagasiside renoveeritud objektidelt

 

Ventilatsioonilahenduste projekteerimisel ja väljaehitamisel tekkinud vead ning nende vältimine

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab hoone renoveerimisel kasutatvaid ventilatsioonisüsteeme ja nende tööpõhimõtteid, teab korterelamute renoveerimistoetuse tingimusi ja nende taotlemise korda, oskab planeerida korterelamu ventilatsioonisüsteemi renoveerimist, oskab valida sobivat ventilatsioonisüsteemi ja kaasa rääkida projekteerimisfaasis, oskab hinnata ventilatsioonisüsteemi paigalduse kvaliteedi ja teab hoone ventilatsioonisüsteemide paigaldusel kohaldatavaid nõudeid, oskab lugeda ventilatsioonisüsteemi mõõditusprotokolli ja hinnata reaalset olukorda, oskab valida parimat tehnilist lahendust arvestades eelnevat praktikat ja vältida eelnevalt tehtud vigu, oskab planeerida ventilatsioonisüsteemide hooldust ja ekspluatatsiooni

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses