Archived: Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus:

koolituse kava on koostatud 2018.a. vastuvõetud ja jõustunud kõrghoonete tuleohutuse standardi alusel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Normiviited. Üldised nõuded kõrghoonetele

Oluliste tuleohutusnõuete tagamine

Kandevõime tagamine

Nõuded tarinditele ja pinnakihtidele

 

Tule ning suitsu tekkimise ja leviku takistamine

Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Nõuded evakuatsioonile

Evakuatsioonipääsud

Väljumistee ja evakuatsioonipääsu mõõtmed ja tingimused

Trepid ja trepikojad

 

Nõuded tuleohutuspaigaldistele

Automaatne tulekustutus- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Suitsutõrje- ja tuletõrje voolikusüsteem

Piksekaitse- ja hädavalgustussüsteem

 

Tulekustutus- päästetööde korraldamine

Tuletõrje- ja päästevahendite juhtimispunkt

Tulekustutuse tugipunkt

Tulekustutus- ja päästetööde korraldamine

 

Tuleohutusnõuded hoone süsteemidele

kütte-, ventilatsiooni-, jahutus-,

elektri-, gaasivarustus-,

vee-, kanalisatsioonisüsteemidele

 

Tuleohutuse lahendused ja juhised

Dokumenteerimine

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 25.08.2020

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks